Ths. Nguyễn Thị Minh

Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 07 (192)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn có tên gọi khác là Industry 4.0 hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên từ đầu thế kỷ 21 tại Đức. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp mới, có tốc độ của bước đột phá công nghệ chưa có tiền lệ trong lịch sử, phát triển theo hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính; Phạm vi ảnh hưởng của nó rộng lớn trên toàn cầu và nó đang phá vỡ cấu trúc của hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia; Nó tác động sâu rộng tới sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống Ngân hàng cũng như nhiều ngành công nghiệp khác sẽ không đứng ngoài những tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này. Vậy, xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0 sẽ như thế nào?

English Summary:

Từ khóa: CMCN 4.0, tín dụng.

Số lượt đọc: 59 - Số lượt tải về: 45

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm