Giới thiệu tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán

I. Tên tạp chí, tôn chỉ mục đích

1.Tên tạp chí:

  • Tên tiếng việt: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
  • Tên giao dịch Quốc tế: Journal of Finance and Accounting Research
  • Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Giấy phép hoạt động báo chí số: 144/GP – BTTTT ngày 7 tháng 1 năm 2016 và Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 487/GP- BTTTT ngày 28/10/2016
  • Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản ISSN: 1859 - 4903

2. Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí

- Thông tin những kết quả Nghiên cứu Khoa học của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện Tài chính

- Là diễn đàn trao đổi của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện về lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy kinh tế, tài chính, kế toán.

II. Lĩnh vực xuất bản

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán là Tạp chí khoa học chuyên ngành cung cấp những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực gồm: Kinh tế, Tài chính, ngân hàng, Bảo hiểm, Thuế, Kho bạc, Hải Quan, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán… và các lĩnh vực liên quan Kinh tế Tài chính khác chưa từng được công bố trên các ấn phẩm giấy và online.

III. Đối tượng được đăng bài

Tạp chí nhận đăng bài của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, và các đối tượng khác trong và ngoài Học viện Tài chính

IV. Xuất bản và phát hành

  1. Tạp chí được xuất bản 14 kỳ/năm, 12 kỳ bằng tiếng Việt và 2 kỳ bằng Tiếng Anh, gồm các chuyên mục nghiên cứu: (1) Tài chính vĩ mô; (2) Nghiên cứu trao đổi; (3) Tài chính doanh nghiệp; (4) Tài chính quốc tế; (5) Thông tin sự kiện; (6) Vấn đề hôm nay
  2. Hình thức của Tạp chí là khổ 20,5 x 22,5, tổng số trang mỗi kỳ xuất bản theo giấy phép là 100 trang, số lượng phát hành 1.900 bản và được in tại Thành phố Hà Nội;
  3. Nộp lưu chiểu và phát hành: Tạp chí nộp lưu chiểu tại Bộ thông tin và truyền thông, Cục báo chí, Thư viện Quốc gia, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia- Bộ Khoa hoc và Công nghê, Thư viện Học viện Tài chính
  4. Tạp chí được phát hành đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; các đơn vị thuộc HVTC và các cơ quan doanh nghiệp khác trên toàn quốc. Tạp chí được phát tặng một số trường Đại học khối kinh tế, các Viện nghiên cứu quản lý kinh tế; Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và các cơ quan quản lý, cơ quan khoa học, các cá nhân trong nước có liên quan về chuyên môn và có hợp tác thường xuyên với Học viện Tài chính;