CHÍNH SÁCH TẠP CHÍ

I.  QUYỀN TÁC GIẢ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

 1. Tác giả có bản quyền đối với bài viết của mình được đăng trên tạp chí và được biếu 1 cuốn tạp chí trong số có đăng bài của tác giả;
 2. Cán bộ, viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc Học viên Tài chính có bài báo được xuất bản trên tạp chí được tính giờ chuẩn theo Quy định quản lý Khoa học hiện hành;
 3. Tác giả gửi bài có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thể lệ đăng bài trên tạp chí, chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết theo yêu cầu của người phản biện và Hội đồng biên tập.                                            
 4. Tác giả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về luật sở hữu trí tuệ, về tính pháp lý về sự chính xác cũng như sai sót của thông tin dữ liệu, về các ý kiến, quan điểm, các tài liệu trích dẫn trong bài đăng trên tạp chí.
 5. Tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về việc sắp xếp thứ tự  tên các tác giả của bài viết và tên của đồng tác giả
 6. Tác giả có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ Tài chính theo Tờ trình ngày 30 tháng 8 năm 2017 Về việc thu-chiphí thẩm định bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán đã được Giám đốc-Tổng biên tập Tạp chí phê duyệt

(cụ thể quy định tại Phụ lục bên dưới)


II. Quy định về gửi bài:

 • Bản thảo bài viết gửi đăng Tạp chí NCTCKT là bài viết chưa từng được công bố/đăng tài trên bất kỳ tờ báo, tạp chí nào trước đó. Tác giả không gửi đăng bản thảo bài viết đến tờ báo, tạp chí khác khi chưa có quyết định từ chối chính thức của Ban biên tập.
 • Tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo, Bản dịch, tính chính xác của các số liệu, các trích dẫn trong bài viết, tính hợp pháp bản quyền của bài viết. Tác giả chịu mọi trách nhiệm trong việc xin phép sử dụng các dữ liệu từ các cá nhân và tổ chức quản lý/sở hữu dữ liệu.
 • Tất cả các dữ liệu trình bày trong bài viết phải được trích dẫn nguồn rõ ràng, cụ thể;
 • Bản thảo bài viết phải có địa chỉ, số điện thoại hoặc hộp thư điện tử của tác giả để Ban biên tập tiện liên hệ;
 • Bản thảo bài viết gửi đăng phải được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh; soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, font chữ Times New Roman; mã Unicode, cỡ chữ 14.
 • Độ dài bài viết không dưới 3000 từ và không quá 4500 từ(bao gồm cả bảng biểu, ghi chú, tài liệu tham khảo và phụ lục); Trường hợp đặc biệt Tổng biên tập xem xét quyết định.
 • Bài viết gửi về Toà soạn dưới dạng file mềm và bản in; có thể gửi trực tiếp đến Tạp chí NCTCKT – Nhà Hiệu Bộ, số 58 Lê Văn Hiến – Phường Đức Thắng –Quận Bắc Từ Liêm -TP. Hà Nội, hoặc qua hòm thư điện tử: tapchinctckt@hvtc.edu.vn
 • Bài viết không đạt yêu cầu, Toà soạn không trả lại bản thảo.
 • Bài viết chỉ được đăng khi phản biện kết luận đạt chất lượng và Tổng biên tập phê duyệt về chất lượng bài viết đồng ý cho đăng.
 • Bản quyền bài đăng thuộc Tạp chí NCTCKT

III. Quy trình nhận bài và gửi phản biện

Quy trình xử lý bài báo gửi đăng gồm các bước sau đây và thực hiện qua thư điện tử

Bước 1:Thư ký toàn soạn nhận bài viết trực tuyến từ tác giả, tiến hành rà soát nội dung và hình thức của bài viết theo đúng thể lệ gửi bài; phản hồi trực tiếp đến tác giả qua thư điện tử.

Bước 2: Khi bài viết đạt yêu cầu ở bước 1 (theo đúng các quy định của thể lệ gửi bài) sẽ được Thư ký chuyển đến Tổng Biên tập xin ý kiến về việc giới thiệu người phản biện cho bài viết.

Bước 3:Tổng Biên Tập sẽ chỉ định, ký giấy mờivà giới thiệu người phản biện, thư ký sẽ gửi thư mời (có thể trực tuyến) cho người phản biện đồng thời ghi rõ nội dung phản biên và thời hạn nhận lại bài

Bước 4: Thư ký và Trị sự nhận lạibài viết và kết quả phản biện. Nếu cần sửa chữa, bổ sung nhiều về nội dung thì thư ký sẽ chuyển lại tác giả để chỉnh sửa. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần  đến khi có sự thống nhất, đồng ý của người phản biện. Nếu tác giả không sửa chữa theo ý kiến của người phản biện, bản thảo sẽ không được chấp nhận đăng

Bước 6: Khi các bài viết đã được người phản biện đồng ý đạt chất lượng về nội dung, hình thức, thư ký tòa soạn tổng hợp sắp xếp thep chuyên mục phù hợp nội dung,và trình Tổng Biên tập ký duyệt cho đăng hoặc chưa đăng.

Bước 7. Danh sách bài viết được duyệt in sẽ được thông báo lên website của HVTC

Bước 8: Sau khi in, phát hành và Tạp chí sẽ được công bố trên website của HVTC.

IV. Quy định về nội dung, hình thức của bài viết

Bài viết gửi đăng phải bao gồm 2 phần thông tin tách biệt, rõ ràng:

1. Phần giới thiệu thông tin
Gồm các thông tin sau:

 • Tên bài viết;
 • Họ và tên tác giả;
 • Chức danh khoa học (nếu có);
 • Đơn vị tác giả công tác;
 • Thông tin liên lạc: Địa chỉ email, điện thoại; địa chị liên hệ;
 • Lĩnh vực nghiên cứu chính của tác giả;
 • Một số tạp chí tiêu biểu mà tác giả đã từng đăng tải công trình nghiên cứu (nếu có);
 • Lời cam kết về bản quyền hợp pháp đối với bài viết, cam kết bài viết chưa từng được công bố trên bất kỳ tạp chí nào trước đó, cam kết không gửi bài đến báo, tạp chí khác trong thời gian chờ xét duyệt.

 

2. Phần nội dung bài viết
Gồm các yêu cầu sau:

2.1. Tên bài viết (Title)

 • Tên bài viết phải ngắn gọn (không quá 25 từ) rõ ràng và phải phản ánh nội dung chính của bài viết.

2.2. Tóm tắt bài viết (Sapo)

 • Phần sapo (tóm tắt) phải viết ngắn gọn (từ 130 – 160 từ) trong một đoạn văn, phản ánh khái quát những nội dung chính trong bài viết và thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới, đề xuất của bài viết.
 • Phần tóm tắt bắt buộc phải được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

2.3. Từ khóa (Keywords)

 • Tác giả phải đưa ra tối thiểu 5 từ khoá của bài viết thể hiện đặc trưng cho chủ đề của bài viết. Các Từ khóa phải là danh từ, không sử dụng các từ khó hiểu, không liên quan đến bài viết;
 • Từ khóa phải trình bày bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

2.4. Nội dung cụ thể bài viết
* Đối với bài viết nghiên cứu thông thường (phản ánh, phân tích, bình luận):

 • Phải rõ ràng giữa các phần bằng các tít phụ, tít xen… để tạo sự rõ ràng trong trình bày, phân tích thông tin;
 • Các phần trong bài viết cần tập trung vào làm rõ vấn đề nghiên cứu, đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, định hướng, giải pháp;
 • Bài viết nên có số liệu minh họa, dẫn chứng được trình bày dưới dạng: bảng biểu, hình họa, đồ thị…

*  Đối với bài viết phân tích định lượng (chạy mô hình, thuật toán):
Yêu cầu bài viết tuân thủ theo cấu trúc sau:

 •  Giới thiệu hoặc đặt vấn đề phải thể hiện: (i) Lý do thực hiện nghiên cứu này và tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu (có ý nghĩa như thế nào về mặt lý luận và thực tiễn);  (ii) Xác định vấn đề nghiên cứu; (iii) Nội dung chính mà bài viết sẽ tập trung giải quyết.
 • Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Nội dung phần này cần: (i) Trình bày rõ tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết liên quan; (ii) Khung lý thuyết hoặc khung phân tích sử dụng trong bài viết; (iii) Tác giả có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu định lượng, hoặc cả hai tùy theo cách tiếp cận mà mình lựa chọn, trong đó cần thể hiện mô hình và các giả thuyết nghiên cứu (nghiên cứu định lượng) và/hoặc thiết kế nghiên cứu định tính, cũng như các phương pháp thu thập dữ liệu.
 • Kết quả và thảo luận. Phần này yêu cầu: (i) Diễn giải, phân tích các kết quả phát hiện mới; (ii) Rút ra mối quan hệ chung, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những phát hiện khác trong các nghiên cứu trước đó.
 • Khuyến nghị giải pháp. Tùy theo mục tiêu nghiên cứu, các bài viết cần có kết luận và đưa ra giải pháp hay khuyến nghị cho các nhà quản lý doanh nghiệp và/hoặc các nhà hoạch định chính sách xuất phát từ kết quả nghiên cứu.

III. Quy định về cách thức trình bày nội dung, bảng biểu, hình họa của bài viết

1. Quy định về trình bày nội dung:

Trong phần nội dung chính của bài viết, các đề mục lớn phải là chữ đậm, canh trái và có thể đánh số liên tục theo thứ tự 1, 2, 3… và các tiểu mục cấp 2 có thể theo: 1.1; 1.2; 1.3… chữ đậm, nghiêng…

2. Quy định trình bày bảng biểu, hình vẽ, công thức, sơ đồ

 • Các bảng dữ liệu trình bày trong bài viết được ghi thống nhất là Bảng. Các bảng dữ liệu phải là định dạng bảng trong phần mềm Microsoft Word/hoặc Excel nhưng phải đảm bảo khi chuyển sang Word không bị lỗi font, nhảy chữ, số, ký tự.
 • Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ trong bài được ghi thống nhất là Hình. Với các hình dạng ảnh (photo), là file JPEG, TIF yêu cầu phải chuyển sang file word để đảm bảo khi dàn trang không bị lỗi. Các bảng, biểu, đồ thị và hình vẽ trong bản thảo gửi đến cũng nên trình bày đen trắng.
 • Các bảng và hình trong bài viết phải được đánh số riêng biệt và theo thứ tự liên tục bằng chữ số thứ tự được đặt sau từ “Bảng” hoặc “Hình” (ví dụ: Bảng 1, Bảng 2; Hình 1, Hình 2). Mỗi bảng/hình phải có tên mô tả chính xác nội dung của bảng/hình.
 • Các bảng/hình trong bài viết phải được viện dẫn nguồn. Nguồn được đặt dưới cùng bên phải của bảng/hình, chữ trình bày in nghiêng không đậm.
 • Các ghi chú cũng cần được đưa vào để giải thích thêm cho bảng/hình trong trường hợp cần thiết.
 • Công thức phải được soạn bằng phần mềm riêng biệt Equation;
 • Sơ đồ, khuyến khích sử dụng phần mềm Microsoft Word;

Trong nội dung trong bảng, hình phải chuẩn xác với nội dung bài viết, khi phân tích, viện dẫn phải ghi rõ theo bảng nào, hình nào cụ thể. Ví dụ: số theo số liệu của bảng 2, ta thấy mức lãi suất…; Hình 2 cho thấy, tăng trưởng kinh tế thế giới chững lại… Tránh tình trạng viện dẫn trong việc phân tích: theo “hình trên”… như “bảng dưới đây”


IV. Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn tài liệu tham khảo là một yêu cầu bắt buộc đối với các nghiên cứu. Việc thể hiện các trích dẫn tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá độ chuyên sâu và tính nghiêm túc của nghiên cứu. Vì vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Tạp chí NCTCKT đưa ra các quy chuẩn trích dẫn và trình bày/liệt kê tài liệu tham khảo như sau:

1. Trích dẫn trong bài

 Họ tên tác giả/tổ chức; Năm xuất bản tài liệu; Trang tài liệu trích dẫn (đối với trích dẫn nguyên văn)… Có 2 cách chủ yếu trình bày trích dẫn trong bài viết: Trích dẫn nguyên văn: sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn mà tác giả dùng. Câu trích dẫn nguyên văn phải được để trong dấu ngoặc kép và bắt buộc phải ghi cả số trang của nguồn trích. Ví dụ: Vũ Văn A (2015, tr.19 – Diễn biến giá cả thị trường) nêu rõ “Việc tăng giá xăng có ảnh hưởng mạnh nhất hiệu quả hoạt động sản xuất của khối doanh nghiệp…”. Trích dẫn diễn giải: diễn giải câu chữ của tác giả khác bằng câu chữ của mình, sử dụng từ ngữ khác mà không làm khác đi nghĩa nguyên gốc. Khi trích dẫu kiểu diễn giải thì không bắt buộc phải ghi số trang. Ví dụ: “Việc tăng giá xăng có ảnh hưởng mạnh nhất hiệu quả hoạt động sản xuất của khối doanh nghiệp…”. (Vũ Văn A, 2015 - Diễn biến giá cả thị trường).

2. Trình bày danh mục tài liệu tham khảo

 • Một bài viết tối thiểu phải đưa ra được 3 tài liệu tham khảo;
 • Tài liệu tham khảo phải rõ ràng, chuẩn xác mà nội dung bài viết đã sử dụng;
 • Tài liệu tham khảo cần được trình bày rõ ràng theo số thứ tự (1, 2, 3…);
 • Tài liệu tham khảo tiếng Việt đưa lên đầu; tiếng nước ngoài đưa sau;
 • Tên tác giả sau đó đến năm xuất bản, tên tài liệu (sách), nhà xuất bản/tạp chí  và số tạp chí) số trang;
 • Tên tác giả người Việt được viết đầy đủ cả họ và tên. Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009), tên tài liệu trích dẫn, Nhà xuất bản.
 • Tên tác giả người nước ngoài chỉ cần viết họ. Ví dụ: Kotler (2010).
 • Trường hợp đặc biệt: tác giả người Việt xuất bản tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì dẫn như tên tác giả người nước ngoài.
 • Trường hợp có hai tác giả thì viết tên cả hai theo quy chuẩn trên, giữa hai tên dùng chữ “và”. Ví dụ: Nguyễn Văn A và Nguyễn Văn B (2009), hoặc Kotler và Smith (2010).
 • Trường hợp có ba tác giả trở lên thì viết tên tác giả đầu tiên theo quy chuẩn trên và thêm “và cộng sự”. Ví dụ: Nguyễn văn A và cộng sự (2009), hoặc Kotler và cộng sự (2010).
 • Cuối mỗi tài liệu tham khảo đánh dấu chấm phẩy (;).
 • Kết thúc tài liệu tham khảo đánh dấu chấm (.)

Phụ lục:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ THẨM ĐỊNH VÀ TRẢ NHUẬN BÚT

 TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1.Đối với bài đặt:

- Không thu phí;

-  Được trả nhuận bút theo quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Tài chính

2. Đối với tác giả không thuộc biên chế Học viện:

          - Không được thanh toán nhuận bút, nhuận bút sẽ bù vào kinh phí đọc duyệt, biên tập và bù hồ trợ kinh phí in,

          - Thu phí tùy theo số lần sửa chữa, biên tập do người thẩm định yêu cầu đối với tác giả; đặc biệt là nhằm đảm bảo quyền tác giả do vậy một tác giả ngoài HV đăng 01 bài sẽ đóng phí thẩm định, biên tập với mức tối thiểu là: 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm đồng/ bài)

          - Tác giả đăng bài được nhận 2 cuốn tạp chí miễn phí

3. Đối với tác giả thuộc biên chế Học viện: 

          - Được hỗ trợ 100% phí thẩm định và được trả nhuận bút theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ