Phan Tùng Lâm

HỖ TRỢ TIẾP CẬN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Tại các quốc gia trên thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội và đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế, vào nguồn thu của ngân sách của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê năm 2003, các DNNVV đóng góp hơn 40% GDP của cả nước, nếu tính cả hợp tác xã, trang trại và hộ kinh doanh cá thể thì khu vực này đóng góp đến tăng trưởng GDP là 60%. Đến năm 2016, mức đóng góp của doanh nghiệp dân doanh, khu vực tư nhân và hộ cá thể vẫn duy trì ở mức 43,2% của GDP, nếu tính cả giai đoạn 2012-2017 trung bình hàng năm mức đóng góp của nhóm doanh nghiệp này lên tới 45% vào GDP. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, DNNVV hiện nay còn chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong cả nước, sử dụng tới 59,3% lao động xã hội, tạo ra hơn 1 triệu lao động mới hàng năm và đóng góp trung bình 31% nguồn thu ngân sách. Vì vậy để hỗ trợ, thúc đẩy các DNNVV phát triển thì cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực trong nền kinh tế, trong đó hỗ trợ tài chính thông qua kênh tín dụng là một trong những nguồn lực thiết yếu và quan trọng nhất.

English Summary:

Từ khóa: Từ khóa: hỗ trợ tín dụng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng trưởng kinh tế

Số lượt đọc: 495 - Số lượt tải về: 322

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm