Ths. Nguyễn Quốc Việt

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - yêu cầu khách quan trong quá trình hội nhập của nền kinh tế

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 20

Tóm tắt tiếng Việt:

Ngành dịch vụ bán lẻ đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt trong giai đoạn hiện nay và dần trở thành một yêu cầu khách quan trong quá trình hội nhập của nền kinh tế. Bài viết sẽ đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận và giải pháp cho chủ đề này

English Summary:

The retail service industry is growing at a rapid pace in the current period and gradually becoming an objective requirement in the integration process of the economy. The article will explore the theoretical basis and solution for this topic

Từ khóa: ngân hàng bán lẻ, chính sách tiền tệ, hội nhập kinh tế, retail banking, monetary policy, economic integration

Số lượt đọc: 472 - Số lượt tải về: 324

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm