Ths. Hoàng Thùy Linh, Ths. Trần Mạnh Tiến

Quản lý thuế các nền tảng đặt phòng trực tuyến trong nền kinh tế chia sẻ

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Quy mô thị trường du lịch online của Việt Nam trong năm 2018 đã đạt 3,5 tỉ USD. Tốc độ phát triển thương mại điện tử trong năm 2018 cao hơn 30% so với những năm trước, quy mô giao dịch đạt 8 tỉ USD, trong đó bán lẻ trực tuyến và du lịch trực tuyến chiếm tỉ trọng cao nhất. Thị trường đặt phòng trực tuyến đang phát triển nóng với tốc độ phát triển khá nhanh, tăng 42% so với các năm trước, nguyên nhân là do khách du lịch liên tục tăng cao khiến thị trường đặt phòng trực tuyến bùng nổ thời gian qua. Hiện nay, ứng dụng công nghệ vào dịch vụ khách sạn, homestay để đón khách du lịch là xu hướng tất yếu; ngay cả các khách sạn, resort cũng quảng bá dịch vụ của mình trên các trang web đặt phòng trực tuyến, ứng dụng chia sẻ phòng trực tuyến... Đặt ra yêu cầu về quản lý thu thuế từ các nền tảng đặt phòng trực tuyến là rất cần thiết nhằm tránh thất thu thuế cũng như đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp trên thị trường

English Summary:

Từ khóa: quản lý thuế, đặt phòng trực tuyến

Số lượt đọc: 378 - Số lượt tải về: 323

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm