PGS.TS Bùi Văn Vần

Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Mặc dù nắm trong tay một nguồn lực lớn của nền kinh tế và nhận được sự quan tâm, ưu ái của Nhà nước; tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thường rất thấp, tỷ suất sinh lời trên vốn không cao. Vì vậy, xu hướng có tính chất phổ biến trên thế giới là việc Nhà nước rút dần vốn (thoái vốn) đầu tư của mình tại các doanh nghiệp (DN); phạm vi và quy mô vốn nhà nước đầu tư vào DN trong nền kinh tế cũng ngày càng thu hẹp lại. Trong bài viết này tác giả trao đổi về vấn đề Nhà nước đầu tư vốn và DN và lý do phải thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư vào DN.

English Summary:

Từ khóa: tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước

Số lượt đọc: 309 - Số lượt tải về: 188

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm