Ths. Hoàng Thùy Linh

BÀN VỀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI Ở VIỆT NAM

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới hiện nay ở Việt Nam đang rất phát triển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mà đối với doanh nghiệp việc đăng bán trực tiếp trên các trang TMĐT quốc tế là cách nhanh nhất để kết nối với khách hàng, tìm thị trường và gia tăng doanh thu xuất khẩu, giảm thiểu chi phí vận hành, vừa giúp phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng tại nhiều thị trường mà không phải qua các khâu trung gian, cũng là cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể len vào các thị trường khó tính. Nhưng hiện nay, TMĐT xuyên biên giới đang đặt ra nhiều thách thức về mặt quản lý cho các quốc gia để vừa đảm bảo sự hội nhập với nền thương mại quốc tế, vừa đảm bảo hoạt động quản lý hiệu quả

English Summary:

Từ khóa: thương mại điện tử, quản lý.

Số lượt đọc: 280 - Số lượt tải về: 295

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm