Ths. Lê Thị Mai Anh, TS. Nguyễn Đình Hoàn

FINTECH - NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong thời gian gần đây, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, “Fintech” là cụm từ thường xuyên được đề cập đến, thế nhưng không phải ai cũng hiểu cặn kẽ về loại hình kinh doanh mới này. Fintech đã phát triển thành làn sóng ở nhiều nước trên thế giới. Những dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ này mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng và mở ra nhiều tiềm năng mới trong việc nâng cao khả năng tiếp cận tài chính. Bài viết sẽ nghiên cứu về thực trạng Fintech tác động tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng như gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam trong thời gian tớ

English Summary:

Từ khóa: fintech, công nghệ, tài chính - ngân hàng

Số lượt đọc: 637 - Số lượt tải về: 736

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm