Ths. Lê Thị Thúy, TS. Đỗ Đình Thu

Phân bổ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục ở một số nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính quốc tế

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Sự phân chia cấp bậc trong hệ thống giáo dục của các nước Đông Nam Á có sự tương đồng với nhau, tại đó các nước đều quy định một số cấp bậc học mang tính bắt buộc. Học sinh tại những cấp bậc bắt buộc sẽ được hỗ trợ phí (một số quốc gia hoàn toàn, một số quốc gia một phần). Nhiều quốc gia đã thành công trong việc nâng cao được chất lượng giáo dục của mình ra tầm thế giới. Qua nghiên cứu việc chi ngân sách cho giáo dục của một số quốc gia, bài viết sẽ rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam

English Summary:

Từ khóa: phân bổ chi ngân sách nhà nước, chi cho giáo dục, hệ thống giáo dục, giáo dục đại học.

Số lượt đọc: 377 - Số lượt tải về: 296

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm