Ths. Nguyễn Thu Trang

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA VIỆT NAM - NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là khách hàng chiến lược của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) của Việt Nam, với nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính ngày càng gia tăng, đây là động lực cho sự phát triển của hệ thống NHTMCP. Tuy nhiên, quy mô tín dụng cho DNNVV trong thời gian qua chưa thật sự tương xứng với nhu cầu của cả hai phía. Một trong những nguyên nhân do hạn chế trong quy trình phân tích tài chính trong các NHTMCP.

English Summary:

Từ khóa: quy trình phân tích, ngân hàng thương mại cổ phần, tín dụng

Số lượt đọc: 277 - Số lượt tải về: 171

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm