THỂ LỆ, QUYỀN TÁC GIẢ, QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

I. THỂ LỆ VÀ QUYỀN TÁC GIẢ

1. Thể lệ gửi bài đăng trên Tạp chí

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán (tên giao dịch quốc tế: Journal of Finance and Accounting Research, chỉ số ISSN 1859 - 4093) là cơ quan thông tin của Học viện Tài chính - Bộ Tài chính, là tạp chí khoa học lý luận và nghiệp vụ hàng đầu về tài chính - kế toán ở Việt Nam hiện nay.  Do vậy, nhằm đảm bảo chất lượng nội dung, hình thức, quy trình xuất bản Tạp chí phù hợp với tôn chỉ, mục đích, phạm vi đã đề ra, đề nghị Tác giả gửi bài thực hiện theo đúng quy định về thể lệ viết bài của Tạp chí. (Quy định tại phụ lục 2)

2.  Quyền và trách nhiệm của tác giả

- Tác giả có bản quyền đối với bài viết của mình được đăng trên tạp chí và được biếu 1 cuốn tạp chí trong số có đăng bài của tác giả;

- Cán bộ, viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc Học viên Tài chính có bài báo được xuất bản trên tạp chí được tính giờ chuẩn theo Quy định quản lý Khoa học hiện hành;

- Tác giả gửi bài có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thể lệ đăng bài trên tạp chí, chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết theo yêu cầu của người phản biện và Hội đồng biên tập.

- Tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về việc sắp xếp thứ tự  tên các tác giả của bài viết và tên của đồng tác giả

- Tác giả gửi bài có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ Tài chính theo quy chế về việc thu phí thẩm định và trả nhuận bút bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán.

3. Cam kết về liêm chính học thuật:

- Tác giả gửi bài phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, về sự chính xác cũng như sai sót của thông tin dữ liệu, về các ý kiến, quan điểm, các tài liệu trích dẫn trong bài đăng trên tạp chí;