Ths. Nguyễn Thị Tuyết

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp - Góc nhìn từ các doanh nghiệp xây dựng niêm yết Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 07 (192)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Khả năng thanh toán là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của DN. Tuy nhiên với mỗi loại hình doanh nghiệp, quy mô vốn, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tính chất sở hữu của nhà nước khác nhau thì chỉ tiêu này cũng khác nhau. Bài viết dựa trên khảo sát 72 doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, phân tích thực trạng về khả năng thanh toán của nhóm doanh nghiệp này, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng thanh toán cho các doanh nghiệp xây dựng niêm yết Việt Nam.

English Summary:

Từ khóa: khả năng thanh toán, năng lực tài chính, doanh nghiệp xây dựng

Số lượt đọc: 329 - Số lượt tải về: 263

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm