CN. Phạm Duy Khánh, Ths. Bạch Thị Thu Hường, Ths. Phạm Ngọc Tú

Giải pháp tài chính đảm bảo tăng trưởng tại Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 62

Tóm tắt tiếng Việt:

Thách thức mang tính toàn cầu của thế kỷ 21 là làm thế nào để giảm khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho hơn 7 tỷ người để không ai bị bỏ lại phía sau mà không làm suy kiệt nguồn tài nguyên trái đất và duy trì sự tăng trưởng kinh tế. Để đạt được điều này, Chính phủ và doanh nghiệp các quốc gia, nhất là các Tập đoàn kinh tế lớn đã không ngừng tìm kiếm, lựa chọn mô hình tăng trưởng, phát triển để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Đối với các đơn vị, tập đoàn kinh tế nói chung và đối với Tập đoàn Bảo Việt nói riêng, mô hình tăng trưởng thích hợp trong bối cảnh hiện nay là: tăng trưởng phải đạt được cân bằng đồng thời cả 3 trụ cột của sự tăng trưởng là: kinh tế, xã hội và môi trường. Nghiên cứu thực trạng tăng trưởng của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt từ năm 2010 đến nay, đề xuất các giải pháp tài chính bảo đảm cho Tập đoàn Bảo Việt cũng như các doanh nghiệp có mô hình hoạt động tương tự tăng trưởng trong những năm tới là mục tiêu của nhóm tác giả trong bài viết này

English Summary:

Growth is considered as one of the key goals and motivations of a business. Finding and effectively applying solutions that ensure growth will determine the survival, growth or decline of each enterprise. Financial-insurance companies are no exception, especially when the insurer’s speciality is trading intangible products, focusing on the future to prevent and reduce risks for every object in the society. However, they are strongly affected by all natural elements such as economy, politics, culture and other social factors... The level of competition is getting more and more ferce and complicated. This paper will propose some solutions on how to ensure growth for Bao Viet Holdings

Từ khóa: tăng trưởng, Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, growth, fnancial-insurance, Bao Viet Holdings

Số lượt đọc: 307 - Số lượt tải về: 188

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm