Ths. Đỗ Văn Hiệp

Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, hệ thống thông tin kế toán càng trở nên quan trọng trong việc cung cấp thông tin về kinh tế, tài chính phục vụ cho điều hành sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp quốc phòng nói riêng. Trong phạm vi bài viết, tác giả trình bày một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

English Summary:

Từ khóa: hệ thống thông tin kế toán; doanh nghiệp; công nghiệp quốc phòng.

Số lượt đọc: 376 - Số lượt tải về: 247

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm