TS Đỗ Đình Thu, PGS.TS Vũ Duy Vĩnh

Cơ hội và thách thức đối với việc ứng dụng Fintech của các tổ chức tài chính vi mô hướng tới phát triển tài chính toàn diện hiệu quả và bền vững tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Ở Việt Nam, 2/3 dân số cư trú tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Khu vực này là một phân khúc thị trường rất tiềm năng đối với hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM ) khi nhu cầu sử dụng đối với các dịch vụ tài chính ngày càng tăng. Tuy nhiên, đến nay việc tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân ở khu vực này còn hạn chế khi mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng, TCTCVM vẫn còn rất ít và xa nơi sinh sống của họ. Ngược lại, các ngân hàng và các TCTCVM nói riêng cũng gặp thách thức lớn trong việc mở rộng phạm vi và địa bàn hoạt động khi phải cân bằng giữa hiệu quả với chi phí đầu tư vào khu vực này. Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của làn sóng Fintech và tỷ lệ tiếp cận điện thoại di động, Internet của người dân khu vực nông thôn, miền núi Việt Nam ngày càng tăng cao, vấn đề trở ngại do khoảng cách địa lý trong tiếp cận dịch vụ tài chính của nhóm dân cư này không còn quá khó khăn. Bài viết tập trung phân tích những cơ hội lớn và cả những thách thức cho việc ứng dụng Fintech ở các TCTCVM nhằm phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam.

English Summary:

Từ khóa: tổ chức tài chính vi mô; công nghệ Fintech; tài chính toàn diện

Số lượt đọc: 784 - Số lượt tải về: 1469

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm