Ths. Bạch Thị Thu Hường, TS. Bạch Thị Thanh Hà

Hoạt động thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) - Những vướng mắc cần tháo gỡ

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại DNNN. Đến nay, cơ chế, chính sách về thoái vốn DNNN được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn và hạn chế thất thoát vốn nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán cổ phần và thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, tiến độ thoái vốn còn rất chậm. Vậy, đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để tháo gỡ?

English Summary:

Từ khóa: thoái vốn, thất thoát vốn, DN nhà nước, chính sách.

Số lượt đọc: 263 - Số lượt tải về: 164

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm