Ths. Lâm Thị Thanh Huyền

Định giá doanh nghiệp phục vụ mục đích thoái vốn nhà nước ở Việt Nam - Những khó khăn, vướng mắc

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Không thể phủ nhận được vai trò của công tác thẩm định giá trong quá trình thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, trong thực tế, ở Việt Nam, việc định giá DN phục vụ mục đích thoái vốn còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Bài viết nhằm chỉ ra những bất cập này và đưa ra một vài kiến nghị, đề xuất có liên quan giúp tiến trình thoái vốn Nhà nước diễn ra nhanh hơn thông qua hoạt động định giá DN

English Summary:

Từ khóa: định giá DN, thẩm định giá, thoái vốn nhà nước

Số lượt đọc: 240 - Số lượt tải về: 222

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm