TS Nguyễn Hồ Phi Hà

Một số khó khăn khi sử dụng phương pháp tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ thoái vốn nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Để thẩm định giá trị doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều phương pháp định giá khác nhau, phương pháp xác định giá trị tài sản thuần là một trong những phương pháp được sử dụng khá phổ biến, đặc biệt là trong tiến trình thoái vốn Nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua. Khi sử dụng phương pháp này để định giá doanh nghiệp, bên cạnh tính ưu việt vốn có của nó thì phương pháp này đã bộc lộ một số vướng mắc. Vậy, những khó khăn, vướng mắc đó là gì? Và giải pháp khắc phục?

English Summary:

Từ khóa: giá trị doanh nghiệp, phương pháp xác định giá trị tài sản.

Số lượt đọc: 338 - Số lượt tải về: 207

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm