PGS.TS Vũ Văn Ninh

Phương pháp thoái vốn - Lý thuyết và thực tế áp dụng tại các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Hoạt động thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (DN) là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian hiện nay. Trên góc độ lý thuyết, thoái vốn có thể được thực hiện qua nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng của mình. Việc áp dụng các phương pháp này vào thực tiễn thoái vốn nhà nước đầu tư tại DN ở Việt Nam hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế. Bài nghiên cứu đã hệ thống hoá các phương pháp thoái vốn tại DN và chỉ ra những điểm cần lưu ý khi áp dụng các phương pháp này trong việc thoái vốn nhà nước đầu tư tại DN nhà nước ở Việt Nam hiện nay

English Summary:

Từ khóa: doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại DN, phương pháp thoái vốn

Số lượt đọc: 366 - Số lượt tải về: 316

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm