Phan Tùng Lâm

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Lĩnh vực: Tài chính quốc tế

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trên thế giới, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup hoặc start-up) thường gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ kênh truyền thống như ngân hàng bởi những e ngại rủi ro từ khởi nghiệp. Nguồn vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp thường đến từ vốn tự có, của gia đình, hay từ quỹ đầu tư của Chính phủ hoặc tư nhân, gần đây một số quốc gia trên thế giới đã tháo gỡ khó khăn này bằng cách phát triển thị trường vốn (thị trường cổ phiếu; thị trường trái phiếu; thị trường chứng khoán phái sinh), đặc biệt có một số quốc gia đã mở ra sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại Việt Nam, các Startup cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn. Để có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN), có thể nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia.

English Summary:

Từ khóa: thị trường vốn, khởi nghiệp

Số lượt đọc: 572 - Số lượt tải về: 485

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm