Ths. Hoàng Vân Ngọc, Ths. Đỗ Ngọc Sơn, Ths. Lê Thị Mai Liên

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế đối với nền kinh tế ngầm và bài học rút ra cho Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính quốc tế

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế “chưa được quan sát” - hay còn được gọi là khu vực kinh tế ngầm. Khu vực kinh tế chưa được quan sát là bộ phận cấu thành nền kinh tế của tất cả các nước trên thế giới; quy mô và tính đa dạng phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, môi trường pháp lý của mỗi quốc gia. Phần lớn các hoạt động kinh tế này tạo ra việc làm và thu nhập, góp phần ổn định xã hội. Theo các chuyên gia, hiện nay khu vực kinh tế chưa được quan sát chiếm tỷ lệ khá lớn trong các thành phần kinh tế tại Việt Nam. Đặc biệt trong thời gian gần đây, các hoạt động kinh tế ngầm luôn luôn thay đổi và thích nghi cùng với sự phát triển của số hóa, toàn cầu hóa và xuất hiện các mô hình kinh doanh mới đã tạo sự thay đổi nhanh chóng trong kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý, đặc biệt là cơ quan thuế cần tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý thuế, thích nghi với sự thay đổi của các hoạt động kinh tế ngầm. Như vậy, từ phương thức đến xu thế quản lý thuế của mỗi quốc gia cũng cần có sự thay đổi sao cho phụ hợp với loại hình kinh tế này. Bài viết sẽ đề cập đến kinh nghiệm quản lý kinh tế ngầm ở một số quốc gia và từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

English Summary:

Từ khóa: kinh tế ngầm, kinh tế phi chính thức, quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế…

Số lượt đọc: 570 - Số lượt tải về: 365

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm