Ths. Vũ Thị Thu Hương, TS. Dương Quốc Quân

Mối quan hệ giữa mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) của W. Sharpe với lý thuyết tỉ suất lợi nhuận bình quân của K. Marx trên thị trường tài chính hiện đại

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Mô hình CAPM của W. Sharpe - mô hình nổi tiếng định giá cổ phiếu trong nền kinh tế thị trường hiện đại ra đời vào năm 1964 và là một thành tựu nổi bật của kinh tế học tài chính hiện đại. Lý thuyết tỉ suất lợi nhuận bình quân của Marx được viết vào giữa thế kỷ XIX khi ông phân tích về chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh trong tác phẩm kinh điển, Bộ “Tư bản”. Khoảng cách về thời gian và sự đối lập trong quan điểm chính trị tưởng chừng lý thuyết của hai nhà khoa học này cách xa nhau. Tuy nhiên, có một mối quan hệ chặt chẽ giữa mô hình CAPM và lý thuyết tỉ suất lợi nhuận bình quân của Marx.

English Summary:

Từ khóa: mô hình, định giá, tài sản, tỉ suất, lợi nhuận, tư bản

Số lượt đọc: 319 - Số lượt tải về: 1346

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm