Tô Thị Vân Anh

Mô hình hồi quy Logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong quá trình hoạt động, rủi ro xuất phát từ các khoản vay đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng. Dựa trên các đặc điểm của hồ sơ vay nợ, ngân hàng có thể đưa ra ước lượng cho xác suất vỡ nợ (PD) sau đó phân chia khách hàng vào các nhóm có cùng nguy cơ từ đó đưa ra quyết định cho vay nhằm hạn chế rủi ro và tối đa lợi nhuận

English Summary:

Từ khóa: mô hình hồi quy, xác xuất vỡ nợ tín dụng, lợi nhuận, ngân hàng thương mại.

Số lượt đọc: 648 - Số lượt tải về: 1792

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm