Ths. Lê Thị Hồng Thúy

Rào cản và giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Qua hơn 30 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã phát triển cả về lượng và chất. Đến nay, khu vực kinh tế tư nhân đã rộng khắp mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm, trong đó có những ngành công nghệ cao, năng suất cao dù vẫn còn rất ít. Khu vực kinh tế này đóng góp tích cực giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. Vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định và thừa nhận. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản, khiến cho khu vực này chưa phát huy hết được tiềm năng của mình để thực sự đóng vai trò là “động lực quan trọng của nền kinh tế”, cũng như đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong bối cảnh phát triển mới cả trong nước và quốc tế. Bài viết phân tích những đặc điểm phát triển cơ bản của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam, những rào cản mà khu vực này đang phải đối mặt và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực này trong thời gian tới.

English Summary:

Từ khóa: doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, rào cản phát triển

Số lượt đọc: 255 - Số lượt tải về: 247

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm